fbpx
Τι είναι η Συστημική Αναπαράσταση;

Η Συστημική Αναπαράσταση (systemic constellation) αποτελεί μια μέθοδο συμβουλευτικής και θεραπευτικής που εφαρμόζεται σε ανθρώπινα συστήματα, όπως τα άτομα, οι οικογένειες, οι ομάδες – επαγγελματικές και μη-, οι εταιρείες κλπ από εκπαιδευμένους συμβούλους/ψυχοθεραπευτές, που έχουν εξειδικευτεί σε αυτό το είδος. 

Αυτή η μέθοδος μπορεί να διευρύνει την επίγνωση και αυτογνωσία των ατόμων, να διευκολύνει ανακατατάξεις και αλλαγές μέσα σε οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις και σε γενικά πλαίσια παρέχει δυνατότητες για ανακούφιση και αλλαγή σε αυτά τα ανθρώπινα συστήματα. Βασίζεται στο γεγονός πως όλοι μας συνδεόμαστε στενά με κάποια συστήματα, όπως η οικογένεια, επαγγελματικά, κ.α. 

Ο τρόπος εργασίας αυτής της μεθόδου προέκυψε από την ψυχοθεραπεία, την ψυχολογία των ομάδων, την οικογενειακή θεραπεία, την θεωρία των συστημάτων και την φαινομενολογία. Η πιο αποτελεσματική συστημική αναπαράσταση είναι η Οικογενειακή Αναπαράσταση (Family Constellation), μια μέθοδος που αναπτύχθηκε από τον Γερμανό ψυχοθεραπευτή Bert Hellinger. 

Η Συστημική Αναπαράσταση περιλαμβάνει, πέραν της Οικογενειακής, και τις Οργανωσιακές Αναπαραστάσεις (Organizational Constellations) και τις Αναπαραστάσεις βασισμένες σε συγκεκριμένα δομικά μοντέλα συστημάτων σχέσεων αναλόγως του θέματος που κάποιος προσπαθεί και θέλει να διαχειριστεί (Structural Systemic Constellations). 

Με αυτό το είδος συμβουλευτικής μπορούμε να εξετάσουμε όλα τα είδη των συνδέσεων που υπάρχουν όχι μόνο μέσα σε μια οικογένεια, αλλά γενικότερα σε μια ομάδα, έναν οργανισμό, έναν στόχο, αλλά και σε οράματα, εσώτερα μέρη, όργανα του σώματος, ψυχοσωματικά συμπτώματα, ομοιοπαθητικές θεραπείες. Μια δυνατότητα της συστημικής αναπαράστασης είναι και η προσομοίωση συστημάτων προκειμένου να εισάγουμε διαδικασίες αλλαγής και να δοκιμάσουμε νέες εναλλακτικές και δυνατότητες. 

Μερικά παραδείγματα αφορούν οικογένειες και άτομα, τα οποία μέσα από την συστημική αναπαράσταση, μπορούν να αντιμετωπίσουν θέματα εθισμού, γάμων, σχέσεων και χωρισμών/διαζυγίου, σωματικών και ψυχικών ασθενειών, υιοθεσίας, πένθους, επαγγελματικών και οικονομικών. 

Η Συστημική Αναπαράσταση μας δίνει τη δυνατότητα, με την χρήση ατόμων ως “εκπροσώπων”, να προβάλλουμε προς τα έξω, ως ορατές εικόνες, εσωτερικά είδωλα/πρότυπα του κόσμου που έχουμε σχηματίσει.

Αυτές, λοιπόν, οι εξωτερικευμένες εικόνες “φωτίζονται” και εμπλουτίζονται με “νέα” δεδομένα και τελικά μπορούν να αλλάξουν, επηρεάζοντας όχι μόνο το άτομο που φέρνει το θέμα προς επεξεργασία αλλά και το σύστημα που αναπλάσσαμε. 

Μέσω των αποκαλούμενων εκπροσώπων, απεικονίζουμε στο χώρο θέματα και βιώνουμε  την «πραγματική κατάσταση» ενός συστήματος – από την οπτική γωνία του ατόμου που φέρει το θέμα. Στη συνέχεια, μπορούμε να εξερευνήσουμε, μέσω βοηθητικών παρεμβάσεων, νέες οπτικές των πραγμάτων και εναλλακτικές δυνατότητες. Επίσης, αυτή η εξωτερικευμένη εικόνα, μας δείχνει, αν λείπει κάτι από το εικονιζόμενο σύστημα και εφιστά την προσοχή μας σε ενδεχόμενους «κρυφούς στόχους/επιδιώξεις» και «αποκλεισμένα θέματα», που αν ληφθούν υπόψη ,μπορεί να έχουν θετική σημασία για την λύση του προβλήματος.

Τι μπορούμε, όμως, να πετύχουμε μέσω της Συστημικής αναπαράστασης;

  1. Διευκρινίζουμε τόσο την δική μας θέση και ρόλο, όσο και των άλλων μέσα σε αυτό το σύστημα που ανήκουμε, είτε αφορά την οικογένεια, είτε τον επαγγελματικό τομέα, είτε το κοινωνικό περιβάλλον. 
  2. Κατανοούμε και επεξεργαζόμαστε πολύ καλύτερα τα κριτήρια στα οποία στηρίζονται οι αποφάσεις που παίρνουμε. 
  3. Αναπτύσσουμε το κρυμμένο δυναμικό μας και αποσαφηνίζουμε σχέσεις και δομές, όπως είναι ο ανταγωνισμός, η απόρριψη και η εκμετάλλευση.
  4. Εντοπίζουμε τις εμπλοκές και τις διενέξεις σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.
  5. Βάζουμε “σε τάξη” την ζωή μας και καλύπτουμε τα κενά σε όποιον τομέα έχουμε.

 

 

Στις 4,5 & 6 Οκτωβρίου ο Frank Arjava Petter στο Αλόραμα σε ένα βιωματικό workshop για την Οικογενειακή Αναπαράσταση!
 
Εξασφαλίστε την θέση σας τώρα: https://alorama.gr/oikogeneiaki-anaparastasi-me-ton-frank-arjava-petter/