Ρέικι

Ρέικι (τρεις βαθμοί και ο βαθμός Master Teacher)

Usui Reiki

Μύηση – Συντονισμός  στον Α’ Βαθμό Ρέικι

Είναι το πρώτο βήμα για να επανατοποθετηθούμε σε υγιείς πνευματικές αξίες, που έχουμε ξεχάσει. Να βιώσουμε την υπέρτατη Αγάπη, Αρμονία και Γαλήνη.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συντονιστούν με την ενέργεια Ρέικι, να μάθουν να την εφαρμόζουν, με σκοπό την βελτίωση της ζωής τους και στόχο την σωματική, νοητική, συναισθηματική και πνευματική ισορροπία.

Η εκπαίδευση του 1ου βαθμού, εισάγει – μυεί τον μαθητή στο σύστημα Ρέικι.  Διαρκεί ένα διήμερο και περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή στην τεχνική και στην ιστορία του Ουσούι Ρέικι,
 • Ανάλυση των 5 αρχών του Reiki,
 • Γνωριμία με το ενεργειακό σώμα και τα τσάκρας,
 • Καθαρισμό του κεντρικού καναλιού,
 • Καθαρισμό του ενεργειακού σώματος και των τσάκρας
 • 4 εναρμονίσεις -μυήσεις– συντονισμοί,
 • Εκμάθηση των τεχνικών και θέσεων χεριών,
 • Αυτοθεραπεία,
 • Πρακτική εξάσκηση,
 • Εκμάθηση και εφαρμογή βασικών διαλογισμών,
 • Τεχνικές διαλογισμού και
 • πρωτόκολλο προετοιμασίας της συνεδρίας.

Με την ολοκλήρωση της Μύησης, ο εκπαιδευόμενος αποκτά τη δυνατότητα να κάνει θεραπεία Ρέικι στον εαυτό του, να δώσει το δώρο της ενέργειας της Αγάπης¨ στα κοντινά του πρόσωπα, αλλά και στα φυτά και στα ζώα.

Επιτυγχάνεται η «κυτταρική ενθύμηση» της ικανότητας αυτοθεραπείας και αυτοβελτίωσης, που έχουν σαν αποτέλεσμα την αυτοΐαση, την βελτίωση της ζωής και της ευφορίας του ατόμου.

Με την ολοκλήρωση της διήμερης εκπαίδευσης, θα είστε σε θέση να έχετε ¨εν-θυμηθείτε¨ την ικανότητα της αυτοθεραπείας!

Επιπλέον παρέχονται:
– Αναλυτικές σημειώσεις
– CD διαλογισμού Ρέικι
– Πιστοποιητικό Ρέικι 1ου βαθμού από δασκάλα-μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι.

Μύηση στον Β’ Βαθμό Ρέικι

Όσοι επιθυμούν να συντονιστούν στον Β’ Βαθμό Ρέικι, να συνδεθούν με το Φως, την Αγάπη, την Αρμονία και την Ενότητα του Ρέικι και να μπορούν να τα διοχετεύουν στην ζωή τους και των άλλων, έχουν την ευκαιρία να δεχτούν το δώρο του Ρέικι, αλλά και να υπερβούν τα όρια του χώρου.

Λαμβάνοντας την μύηση του Β΄ βαθμού, ερχόμαστε σε επαφή με το νοητικό και συναισθηματικό μας σώμα. Καθαρίζουμε αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, παλιά πρότυπα και πεποιθήσεις από το υποσυνείδητό μας.

 • Στο Δεύτερο Βαθμό της εκπαίδευσης του Ρέικι διδασκόμαστε τρία ενεργειακά σύμβολα. Ένα από τα σύμβολα μας δίνει τη δυνατότητα να στείλουμε την ενέργεια μακριά, σε κά-ποιο άτομο που βρίσκεται σε ένα άλλο δωμάτιο ή στην άλλη άκρη του κόσμου! Η ενέργεια ακολουθεί την πρόθεση και η πρόθεση υπερβαίνει το χώρο. Αυτό είναι δυνατό επειδή στην Απόλυτη Πραγματικότητα (στην πραγματικότητα που βρίσκεται πάνω ή πέρα από το φυσικό κόσμο της ύλης) ο χώρος δεν υπάρχει, είναι μονάχα μια έννοια. Το σύμβολο μας βοηθά να κάνουμε αυτή την υπέρβαση. Επιτυγχάνεται ενδυνάμωση της ζωτικής ενέργειας και άνοιγμα της διαίσθησης.

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου αποκτάτε τον τίτλο του «Reiki Practitioner» (πρακτικός / «θεραπευτής» Ρέικι) και έχετε τη δυνατότητα να γίνετε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ρέικι και να καταχωρηθεί το όνομά σας στον κατάλογο των θεραπευτών Ρέικι.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης:

 • Γίνονται 4 Συντονισμοί που δυναμώνουν τη ροή της ενέργειας (Μυήσεις Δευτέρου Βαθμού).
 • Διδάσκονται τα τρία παραδοσιακά σύμβολα του Ρέικι (πρόκειται για εργαλεία προστασίας, καθαρισμού της αρνητικής ενέργειας, θεραπείας του νου & θεραπείας από απόσταση).
 • Μαθαίνουμε τις χρήσεις τους, εξασκούμαστε και  εναρμονιζόμαστε με αυτά.
 • Δίνονται Διαλογισμοί και Τεχνικές Ρέικι (Καθαρισμός Χώρου, Καθαρισμός των Τσάκρας, Ρέικι από Απόσταση, Ρέικι σε Καταστάσεις και Στόχους, Ρέικι στο Παρελθόν και στο Μέλλον, Πλανητική Θεραπεία κ.λπ.).
 • Ακολουθεί Εξάσκηση σε Τεχνικές θεραπείας Ρέικι.
 • Τεχνικές Αποτοξίνωσης και ενδυνάμωσης του φυσικού και των λεπτοφυών σωμάτων.

Χορηγούνται:
Πιστοποιητικό παρακολούθησης Β΄ βαθμού Usui Reiki, από δασκάλα-μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι..

 • Σημειώσεις με την ύλη του Β΄ βαθμού
 • CD με Διαλογισμούς και Ενεργειακές Τεχνικές Θεραπείας Ρέικι για το δεύτερο βαθμό και για Ανώτερα Επίπεδα Ρέικι
 • Κανόνες Δεοντολογίας για Πρακτικούς και Δασκάλους Ρέικι, του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι.

Μύηση στον 3ο βαθμό Ρέικι

Επίπεδο Μάστερ & Δασκάλων

Με τον τρίτο βαθμό Ρέικι ολοκληρώνεται η μαθητεία στο ενεργειακό θεραπευτικό σύστημα του Ουσούι Ρέικι! Η Μύηση στον 3ο βαθμό Ρέικι αποτελεί την πύλη μετάβασης της εκπαίδευσής σας στο ανώτατο επίπεδο, αυτό του Μάστερ. Απευθύνεται σε όσους έχουν τον Β΄ βαθμό Ρέικι και έχουν εργαστεί βαθιά με τον εαυτό τους.

Ο Τρίτος Βαθμός Ρέικι είναι ο Μάστερ Βαθμός και αποτελείται από δύο μέρη το 3Α και το 3Β.

Reiki 3Α: Τρίτος Βαθμός Ρέικι, Βαθμός Μάστερ

Στο πρώτο μέρος (3Α) υπάρχουν κάποιοι επιπλέον συντονισμοί που µας ενώνουν µε τον ανώτερο εαυτό µας, ενώ το άτομο λαµβάνει και το τέταρτο σύμβολο του Ρέικι, το Σύμβολο του Μάστερ!

Διαρκεί  2 μέρες και μετά από 21 μέρες ακολουθεί μία ακόμη συνάντηση με το δάσκαλο. Με το Μάστερ σύμβολο, ο εκπαιδευόμενος γίνεται Μάστερ του Εαυτού του.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης γίνεται:

 • Συντονισμός  με το  Σύμβολο του Μάστερ
 • Ένωση με τον Ανώτερο Εαυτό
 • Διαλογισμός
 • Γίνονται 1, 2, 3 ή 4 συντονισμοί με τη θεραπευτική ενέργεια
 • Χορηγούνται τα 49 κλειδιά του Τρίτου Βαθμού Ρέικι
 • Εκπαιδευόμαστε σε:
 • τεχνικές ενδυνάμωσης της Διαίσθησης και των Ψυχικών μας Ικανοτήτων,
 • στον καθαρισμός Σκεπτομορφών,
 • στην Ψυχική Επέμβαση ή Ψυχική Εγχείρηση και
 • άλλες τεχνικές που απαιτούν ιδιαίτερο συντονισμό με τα Πνευματικά Επίπεδα.
 • Προετοιμάζεστε για το δεύτερο μέρος της Μύησης 3ου βαθμού.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στο Παραδοσιακό Σύστημα Ρέικι για προσωπική θεραπεία, ανάπτυξη και εξέλιξη, έχουμε τη δυνατότητα  για:

 • Συντονισμό με Ανώτερο Φως και Αγάπη
 • Συντονισμό με τον Ανώτερο Εαυτό
 • Διαλογισμό
 • Ανώτερη Καθοδήγηση
 • Εξέλιξη
 • Προσωπική Θεραπεία
 • Πνευματική Θεραπεία.

Με σεβασμό, αγάπη και συνέπεια προς τη Συμπαντική Ενέργεια διευρύνουμε ακόμη περισσότερο τους ορίζοντες και οι δυνατότητες για την εργασία σε επίπεδα:

 • Πολυδιάστατης  Θεραπείας.
 • Αγάπης σε όλα τα επίπεδα, συγχώρεσης, γαλήνης, κάθαρσης, αποδοχής.
 • Μύησης και Ανοίγματος στην ενέργεια.
 • Θεραπευτικής  Δύναμης.
 • Καθοδήγησης και Σοφίας.
 • Θεραπείας της Καρδιάς και του Κέντρου Ύπαρξης.
 • Εξαγνισμού της Προσωπικότητας.

Χοργούνται:

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης 3Α΄  βαθμού Usui Reiki, από δασκάλα-μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι.
 • Σημειώσεις με την ύλη του 3Α΄  βαθμού.
 • CD με Διαλογισμούς και Ενεργειακές Τεχνικές Θεραπείας Ρέικι για το 3Α΄   βαθμό και για Ανώτερα Επίπεδα Ρέικι.
 • Κανόνες Δεοντολογίας για Πρακτικούς και Δασκάλους Ρέικι, του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι.

Reiki 3Β: Τρίτος Βαθμός Ρέικι, Βαθμός Δασκάλων

Στο δεύτερο μέρος (3Β) λαμβάνετε όλη τη γνώση που απαιτείται ώστε να γίνετε εσείς Δάσκαλοι του συστήματος Ρέικι και να μπορείτε να το μεταδώσετε σε άλλους!

Ανοιχτός σε άτομα που έχουν κάνει Ρέικι 2 και έχουν εξασκηθεί αρκετά και αφού έχει περάσει κάποιος καιρός από το Ρέικι 3 Α (τουλάχιστον 3-12 μήνες)

Περιλαμβάνει:

 • Εκμάθηση της διδασκαλίας όλων των επιπέδων του συστήματος Ρέικι.
 • Τεχνική των Μυήσεων
 • Τα Σύμβολα του Δασκάλου
 • Τα Κλειδιά του Φωτισμένου Δασκάλου
 • Διαλογισμούς
 • Τεχνικές Μάστερ και εκπαίδευση στους συντονισμούς με τη θεραπευτική ενέργεια
 • Ευθυγράμμιση με την Ψυχή
 • Την ενέργεια του Ήλιου
 • Θεραπευτική Μύηση
 • Άνοιγμα των καναλιών
 • Επιπλέον Μυήσεις

Με  την ολοκλήρωση της επιπέδου 3Β, θα έχετε μάθει πώς να διδάσκετε, πώς να κάνετε τους συντονισμούς και τις μυήσεις, αλλά και οτιδήποτε άλλο αφορά την οργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου από εσάς τους ίδιους.

Χορηγούνται:

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης 3Β΄ βαθμού Usui Reiki, από δασκάλα-μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι.
 • Σημειώσεις με την ύλη του 3Β΄ βαθμού.
 • Κανόνες Δεοντολογίας για Πρακτικούς και Δασκάλους Ρέικι, του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι.

Click here to change this text