Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών

Η δημιουργική απασχόληση προσφέρει μια πολύπλευρη και ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Έρχεται να ικανοποιήσει την ανάγκη του γονιού, για απασχόληση των παιδιών, μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, που έχει σαν στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη και τη δόμηση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.

Το παιδί έχει ανάγκη από παιχνίδι και αυτό ακριβώς του προσφέρεται. Μέσα από παιχνίδια με δημιουργικό-εκπαιδευτικό χαρακτήρα και με την καθοδήγηση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, καλλιεργείται το αισθητικό του κριτήριο και του προσφέρεται η χαρά της προσωπικής και συλλογικής δημιουργίας.

Κατά τη διάρκεια της εμψύχωσης με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργική απασχόληση, το παιδί επιβραβεύεται για την προσπάθειά του και όχι για το αποτέλεσμα. Έτσι νοιώθει ασφαλές.

Είναι ελεύθερο να αναπτύξει πρωτοβουλίες, να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες, να αναπτύξει τη φαντασία του και να δημιουργήσει.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ, ανακαλύπτει τα ταλέντα του, αποδέχεται και ξεπερνά τις αδυναμίες του, αποκτά αυτοπεποίθηση, εξελίσσεται και ωριμάζει συναισθηματικά.

Ο παιδαγωγός δεν μεταδίδει στερεότυπες – ξερές γνώσεις, ούτε προτείνει έτοιμες λύσεις.

Το παιδί, ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΑΣ, απολαμβάνει τα οφέλη της συνεργασίας με τα άλλα μέλη της ομάδας, κατανοεί την έννοια της συλλογικότητας, καλλιεργείται η  εκφραστικότητά του και αποκτά κοινωνικές δεξιότητες.

Η αλληλεπίδραση, μέσα από το παιχνίδι, βοηθά τα παιδιά να βρίσκουν τη θέση τους στο κοινωνικό σύνολο και να λειτουργούν εύρυθμα μέσα σε αυτό.