Διαλογισμός

Διαλογισμός 

Όταν η επιφάνεια μιας λίμνης είναι ήρεμη, μπορούμε να δούμε το βυθό της πολύ καθαρά. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν το μυαλό είναι ήσυχο, χωρίς σκέψεις και επιθυμίες είναι δυνατό να δούμε τον εαυτό μας και αυτή τη δυνατότητα μας την παρέχει η τέχνη του διαλογισμού.

Ο διαλογισμός είναι μία μορφή πνευματικής συγκέντρωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτυγχάνεται βαθιά χαλάρωση και παράλληλα η απομάκρυνση κάθε σκέψης. Τα εξωτερικά ερεθίσματα δεν διαταράσσουν τη συνειδητότητα του διαλογιζόμενου.

Η άντληση γνώσης ή και εμπειριών άμεσα, χωρίς τη χρήση των αισθητηρίων οργάνων του ανθρώπου ή οποιασδήποτε πηγής πληροφόρησης είναι ο σκοπός του διαλογισμού. Γενικότερα θεωρείται μέσο ψυχικής χαλάρωσης και ευεξίας.

Ο διαλογισμός απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να επιτευχθεί.

Η πρώτη είναι η αδιατάρακτη συγκέντρωση της προσοχής μας σε ένα αντικείμενο.

Η δεύτερη είναι η δημιουργία ενός εσωτερικού «παρατηρητή». 

Οι ευρύτατα διαδεδομένες σύγχρονες απόψεις θεωρούν ότι ο διαλογισμός είναι ένα είδος χαλάρωσης, απαλλαγής από το άγχος, μια κατάσταση όπου «οραματιζόμαστε» ευχάριστες σκηνές ειδυλλιακών τοπίων, ακούγοντας χαλαρωτική μουσική κ.λ.π.

Ο διαλογιζόμενος εισέρχεται σε μια κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, εστιασμένης προσοχής και εσωτερικής σιγής, η οποία μπορεί να βιωθεί σε οποιαδήποτε στιγμή της καθημερινότητάς μας, χωρίς να απαιτεί ειδικές προϋποθέσεις απομόνωσης, ειδικών στάσεων του σώματος, διατροφής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, κ.ά.. Σημαντικό κλειδί για την απόλυτη χαλάρωση είναι ο έλεγχος της αναπνοής, η οποία πρέπει να είναι αργή και σταθερή.

Επόμενο βήμα μετά τη σωματική χαλάρωση και πριν την εστίαση του νου είναι η χαλάρωσή του. Ο νους χαλαρώνει, με την απαλή στροφή του από τη «δίνη» αρνητικών ή αγχωτικών σκέψεων στη συνειδητή δημιουργία σκέψεων που αφορούν στην πνευματική μας ταυτότητα και φύση.

Ο Διαλογισμός έχει τα «Είδη» του; 

Υπάρχουν αρκετά και διαφορετικά είδη διαλογισμού. Πειραματίσου! Να θυμάσαι πως τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά ή λάθος.

Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι ηρεμία, αρμονία, ισορροπία σε Σώμα, Ψυχή και Πνεύμα.

Στα σύγχρονα σχολεία όπου επιθυμούν να δημιουργήσουν ψυχικά και συναισθηματικά υγιείς ενήλικες ο διαλογισμός συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμά τους. Ήδη παρατηρήθηκαν θεαματικά αποτελέσματα σε θέματα  σχετικά με την αυτοεκτίμηση, την υπερκινητικότητα, τη συγκέντρωση και τη διαχείριση του άγχους.