Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Συνεδρίες με βάση το συνθετικό μοντέλο προσέγγισης.
Η συνθετική προσέγγιση δημιουργήθηκε μετά από την κατανόηση ότι για το κάθε άτομο, ανάλογα με τη ψυχοσύνθεσή του, τα βιώματά του, την ιδεολογία του, χρειάζεται να δημιουργηθεί  ένα μοναδικό, προσωπικό ψυχοθεραπευτικό σχήμα, που δεν μπορεί να καλυφθεί από μία και μόνη προσέγγιση, δεδομένου ότι ο άνθρωπος είναι πολυδιάστατο Ον.