Υoga

Υoga

Ως φιλοσοφικό ρεύμα η γιόγκα χρησιμοποιεί μια σειρά από συγκεκριμένες ασκήσεις (asanas) αλλά και τεχνικές, που έχουν ως σκοπό να πραγματοποιήσουν την ένωση μεταξύ του ανθρώπινου πνεύματος και του συμπαντικού.

Pilates

Pilates

Η μέθοδος Pilates αναπτύχθηκε το 1920 από τον Joseph Pilates, σαν ένα πρόγραμμα αποθεραπείας για τα μυοσκελετικά του προβλήματα.