Ολιστική – Συνδυαστική Αστρολογία

Ολιστική – Συνδυαστική Αστρολογία

«Η ολιστική ανάλυση του ατομικού ωροσκοπίου, μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε να αποδεχτούμε και να διαχειριστούμε τις διαφορετικές μας ποιότητες. Μας βοηθάει να δούμε τον Άνθρωπο ως σύνολο και μας υποδεικνύει με συμβουλευτικό τρόπο την προσωπική μας εξέλιξη. Η πολυδιάστατη οπτική του, μας προσανατολίζει στα 4 βασικά επίπεδα. (Το σωματικό το συναισθηματικό, το διανοητικό και το πνευματικό ή αρχετυπικό).

Ρέικι

Ρέικι

"Ρέικι" είναι ιαπωνική λέξη που σημαίνει "συμπαντική ζωτική ενέργεια".
Είναι μια πανάρχαια, ασφαλής, απλή και φυσική θεραπευτική τεχνική, που λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα φυσικό, συναισθηματικό και πνευματικό.

Πυθαγόρεια Αριθμοσοφία και οι 12 Νόμοι του Πνεύματος

Πυθαγόρεια Αριθμοσοφία και οι 12 Νόμοι του Πνεύματος

Η μετάβασή μας στην 5η Διάσταση, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Πρόκειται για μια σταδιακή συνειδητή διαδικασία ενδυνάμωσης, δημιουργίας, προσωπικής, συλλογικής και Συμπαντικής εξέλιξης.

Διαλογισμός

Διαλογισμός

Όταν η επιφάνεια μιας λίμνης είναι ήρεμη, μπορούμε να δούμε το βυθό της πολύ καθαρά. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν το μυαλό είναι ήσυχο, χωρίς σκέψεις και επιθυμίες είναι δυνατό να δούμε τον ευατό μας διαμέσου της τέχνης του διαλογισμού.