Μουσικοκινητική έκφραση παιδιών

Μουσικοκινητική έκφραση παιδιών

Το σύστημα Orff συνδυάζει τον λόγο, τον ρυθμό, την κίνηση, το τραγούδι και τα μουσικά όργανα. Καλλιεργεί την φαντασία, την δημιουργικότητα καθώς και το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Βοηθάει στην ανάπτυξη της μνήμης, στην ορθή ομιλία μέσω των τραγουδιών και στην κοινωνικοποίηση.

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών

Η δημιουργική απασχόληση προσφέρει μια πολύπλευρη και ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Έρχεται να ικανοποιήσει την ανάγκη του γονιού, για απασχόληση των παιδιών, μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, που έχει σαν στόχο τηνπολύπλευρη ανάπτυξη και τη δόμηση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.