Κβαντική Δύναμη

Κβαντική Δύναμη

Σε αυτά τα μεταμορφωτικά, ενδυναμωτικά και συγχρόνως πρακτικά σεμινάρια θα μάθουμε πώς να αφυπνίζουμε την τεράστια, την απεριόριστη δύναμη που έχουμε μέσα μας ικανή να κινήσει βουνά και να δημιουργούμε συνειδητά την πραγματικότητα μας σε κάθε τομέα της ζωής μας, χρησιμοποιώντας κορυφαία επιστημονικά και πνευματικά εργαλεία καθώς και τα θαυμαστά Υπερ-όπλα που διαθέτουμε από την κατασκευή μας!

All night MEDITATION & SUFI MARATHON

All night MEDITATION & SUFI MARATHON

Από αυτή τη βραδιά θα αποκομίσουμε τη γνώση και κατανόηση της αλληλοεπίδρασης του μυαλού με το σώμα στο φαινόμενο «κούραση», ώστε αργότερα, στην καθημερινή μας ζωή, όταν χρειαστούμε ενέργεια πέρα από τη συνηθισμένη, να γνωρίζουμε πού να τη βρούμε μέσα μας, και πώς να την αντλήσουμε.